HUISHOUDELIJK REGLEMENT BZA SCHAIJK-REEK

1. De zomeravondcompetitie wordt georganiseerd door de vereniging genaamd BZA Schaijk-Reek en deze is bij notariƫle akte opgericht op 5 juni 2000 en gevestigd te Schaijk en er wordt onder auspiciƫn van de KNVB gespeeld.

2. Een wedstrijd duurt twee keer 25 minuten en dient op het vastgestelde tijdstip aan te vangen.

3. Elke ploeg mag slechts gebruikmaken van de spelers die voor aanvang van de competitie per ledenlijst zijn opgegeven met dien verstande, dat er minimaal 9 en maximaal 13 spelers per ploeg worden opgegeven.

4. Om deel te nemen aan BZA moet je de leeftijd van 16 jaar hebben of wel je moet een B junior speler zijn om deel te nemen.

5. Er kan in principe voor geen enkele wedstrijd uitstel worden verleend. Afgelaste wedstrijden worden op een door de competitieleider nader te bepalen datum ingehaald.

6a. Elke van het veld gezonden speler heeft recht op schriftelijk verweer. Het verweerschrift dient op dezelfde avond aan de competitieleider te worden toegestuurd. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, wordt aangenomen dat de betreffende speler erkent schuldig te zijn.

6b. De aanvoerders van beide partijen zijn verplicht eveneens binnen de onder 5b gestelde termijn een schriftelijk rapport over het voorval in te dienen bij de competitieleider.

6c. Ook de scheidsrechter dient binnen de onder 6a gestelde termijn een rapport in bij de competitieleider.

6d. Indien de schriftelijke verklaringen van eerder genoemden te sterk uiteenlopen kan de strafcommissie iedere gewenste getuige voor een mondeling verhoor oproepen.

6e. Ter voorkoming van misverstanden wordt erop gewezen dat het bovenstaande onverminderd van toepassing is op grensrechters, die door de scheidsrechter worden gewaarschuwd of uit hun functie worden gezet.

7. Indien bij een wedstrijd beide ploegen dezelfde of nagenoeg dezelfde kleur shirts dragen, dient de ploeg die het eerst genoemd is in het wedstrijdschema voor shirts met een andere kleur te zorgen.

8. De wedstrijdformulieren moeten worden ondertekend door de scheidsrechter en de aanvoerders van beide ploegen.

9. Medische keuring is niet verplicht, maar eenieder die niet regelmatig sport beoefent wordt aangeraden zich voor aanvang van de competitie te laten keuren.

10. Het winnende team krijgt 3 punten, bij een gelijkspel krijgt elk team 1 punt en bij verlies krijgt een team geen punten. Eindigen twee of meer teams gelijk, dan is het doelsaldo beslissend, is dat ook gelijk dan is het aantal gescoorde doelpunten beslissend.

11. Tijdens de competitie wordt de 5 minuten-strafregeling aangehouden.

12. Men mag per wedstrijd 5 spelers wisselen en een speler die gewisseld is mag in dezelfde wedstrijd niet meer worden ingezet.

13. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van BZA Schaijk-Reek.

14. Alle betrokkenen worden geacht dit reglement te kennen.